Üldehitustööd

Katusetööd : Viilkatused,valtsplekkkatused,kivikatused. Sarikate, toolvärgi, roovituse ehitus, profiilpleki või valtspleki paigaldus.

Fassaaditööd : Fassaadide soojustamine, puitvoodriga või krohvitud fassaadid. Soklite korrastamine.

Betoonitööd : Betoonpõrandate armeerimine ja valamine.

Krohvitööd : Krohvimine kipskrohviga Knauf MP-75. Produktiivsuse tagab krohvipumba PFT G5c omamine. Krohvimine tsement ja lubikrohviga. Krohvitööde maht on aastas ca 10000m2.

Põrandate ehitamine : Laagide paigaldus ja erinevatest puiduliikidest põranda-laudade paigaldus. Puitterrasside ehitamine.Fibo kerkruusale rajatud põrandad.OSB plaatidest põrandate ehitamine.

Kipsplaatidest seinte ehitamine : Ühe ja mitmekihiliste ning erinevatele tule-tõkkenõuetele vastavate kipsplaatseinte ehitamine.

Kipsplaatidest lagede ehitamine : Ühe ja mitmekihiliste ning erinevatele tule-tõkkenõuetele vastavate kipslagede ehitamine. Erikujuliste kipsplaatlagede ja valguskarniiside ehitamine.

Puitlagede ja seinte ehitamine : Puidust kandekonstruktsioonide ehitamine, puitkarkasside ehitamine ja katmine erinevatest puiduliikidest voodrilaudadega.

Seinte ja lagede soojustamine : Tunnustatud tootjate soojustusmaterjalidega nõuetekohane seinte ja lagede soojustamine.

Müüritööd : Fibo, Aeroc,Columbiakivi ja tellisseinte ehitamine.

Pb varjestusega seinte ehitamine : Kiirguskaitseks Pb varjestusega tugevdatud kipsplaatseinte ehitamine. Seinte, lagede ja põrandate katmine Pb materjaliga.

Põrandatele maanduskontuuride paigaldamine.

Uste ja akende paigaldamine.

 

 

Viimistlustööd

Seinte ja lagede maalritööd : Seinte ja lagede pahteldamine ja värvimine.

Plaatimistööd : Keraamiliste, klinker ja mosaiikplaatide paigaldus siseruumidesse, välistingimustesse, treppidele ja basseinidesse

Hüdroisolatsioonitööd : Vee ja niiskuse tõkestamiseks tunnustatud tootjate mastiksite kasutamine vastavalt tootejuhistele.

Põrandate tasandusvalu : Põrandate tasandusvalu Maxit Floor 4150 või analoogsete tasandussegudega, põrandate kruntimine MD-16 nakkedispersiooniga, lihvimine ja ettevalmistamine põrandakatete paigalduseks. Suuremad valamised teostame pumbaga.

PVC katete paigaldamine : PVC ja naturaalse linoleumi paigaldamine nii põrandatele kui seintele. Omame kõiki vajalikke profitööriistu ja aastane paigaldusmaht on orienteeruvalt 2000-4000m2.

Parketi paigaldus : Naturaalse liistparketi, laudparketi ja laminaatparketi paigaldustööd. Parketi lihvimine ,lakkimine ja õlitamine.
Piirdeliistude paigaldus.

Suluste paigaldus : Lukkude ,linkide, kremoonide vahetus ja paigaldus.

Vanade uste ja akende taastamine : Vana värvi eemaldamine, pindade pahteldamine ja värvimine, vajadusel klaaside vahetus, klaaside paigaldus kiti või
liistudega.

 

 

Partnerid

Elektri, nõrkvoolu, santehnilisi ja ventilatsioonitöid teostavad usaldusväärsed pikaajalised koostööpartnerid.